• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

V Bydgoski Konkurs „My Little Comic Book"
- „In the Clouds..." - na najlepszy komiks napisany w języku angielskim pod tytułem „W chmurach..."

I. Celem konkursu jest popularyzacja znajomości języka angielskiego wśród młodzieży na poziomie komunikacji, a w szczególności:

1. rozwijanie zdolności językowych (słownictwo – everyday English, umiejętne zastosowanie zasad angielskiej gramatyki i ortografii w dialogach i tekstach pisanych):
2. doskonalenie umiejętności porozumienia się w języku obcym;
3. rozwijanie i wykorzystywanie wyobraźni językowej w celu prawidłowego komunikowania się (prawidłowe rozpoznawanie sytuacji językowej na podstawie rysunku);
4. kształcenie zdolności plastycznych i informatycznych (stosowanie różnych technik plastycznych, np.: rysowanie, malowanie, szkic, itd., umiejętność zastosowania komputerowych programów  graficznych typu CorelDRAW lub Photo-Paint).

II. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów gminy Bydgoszcz.
III. Konkurs składa się z dwóch etapów:
I  – oceny nadesłanych komiksów:
II – rozwiązania zadania komiksowego (uzupełnienie pustych chmurek odpowiednimi dialogami w języku angielskim tak, aby zaszedł prawidłowy proces komunikacji między bohaterami komiksu) oraz testu leksykalno-gramatycznego.
IV. Ramowy plan działania:
1. Nadesłanie przez nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu ( lub dostarczenia osobiście) prac w postaci komiksu w języku angielskim wykonanych samodzielnie przez uczniów w terminie do 22.11.2010.
2. Komiks musi spełniać następujące warunki:
 • zawiera 5 stron (1-tytułowa, strony 2-5 treść komiksu),
 • format A-4,
 • składa się z liczby 6 okienek rysunkowo-tekstowych na każdej ze  stron od 2 do 5,
 • treść napisana w języku angielskim.

Adres organizatora konkursu:
Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12
im. Jana III Sobieskiego,
ul. Stawowa 41, 85-323 Bydgoszcz

Dopisek na kopercie:
V Bydgoski Konkurs „My Little Comic Book”

Opis pracy:

 • tytuł komiksu w języku angielskim zgodny tematycznie z ogólnym tytułem konkursu,
 • pełna nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • klasa,
 • imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.(w celu szybszego przekazywania informacji proszę o adres mailowy nauczyciela)

3. Przeprowadzenie I etapu konkursu w dniu 26.11.2010. Ocena przez jury wartości językowych oraz plastycznych prac. Wybór dwudziestu najlepszych komiksów i zakwalifikowanie ich autorów do II etapu.
4. Poinformowanie zwycięzców o zakwalifikowaniu się do II etapu w terminie do 03.12.2010.
5. Przeprowadzenie II etapu konkursu w dniu 10.12.2010 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy.
6. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w dniu 10.12.2010.

V. Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany terminu przeprowadzenia I i II etapu konkursu.

VI. Organizator przechowuje prace konkursowe przez rok czasu
od rozstrzygnięcia danej edycji konkursu. Po upływie tego terminu prace ulegają kasacji. Uczestnik konkursu ma prawo odzyskania swojej pracy konkursowej po uprzednim podpisaniu odpowiednich oświadczeń.

VII. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania oryginałów
lub fotokopii prac konkursowych wyłącznie w celu promocji konkursu.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 images

 

 

670 latbyd

el12