• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

4.11.2022. Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce „EDU-ELEKTRA”

Zawodnicy startują w jednej z pięciu grup tematycznych: elektrotechnika, energetyka, chłodnictwo i klimatyzacja, urządzenia dźwigowe, odnawialne źródła energii. Pierwszy stopień olimpiady, zawody szkolne, przeprowadzone będą w dniu 4 listopada 2022 r. (piątek). Zawody polegają na udzieleniu odpowiedzi na 20 zadań testowych (zadań zamkniętych). Zadania dla poszczególnych grup tematycznych są różne. Czas trwania zawodów wszystkich grup tematycznych wynosi 90 min. Zawody rozpoczynają się we wszystkich szkołach o godzinie 10.00.

9.11.2022. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej „Euroelektra”

Uczestnictwo w etapie szkolnym wymaga samodzielnej rejestracji na stronie https://euroelektra-olapp.enot.pl do 4 listopada 2022 roku godziny 23:59. Uczestnik zawodów I stopnia, rejestrując się na tej stronie musi wpisać swoje dane oraz hasło. Hasło będzie konieczne do zalogowania się na platformie konkursowej w dniu zawodów i dlatego konieczne jest zapamiętanie loginu (własnego adresu e-mail) i samodzielnie wymyślonego hasła.

Zawody I stopnia (szkolne) EUROELEKTRA odbędą się 9 listopada 2022 r. (środa). Platforma konkursowa będzie czynna w godzinach od 08:00 do 11:00, w tym czas przeznaczony na rozwiązywanie testu i zadań  to 120 min. Od godziny 8:00 do 8:59 uczestnicy będą musieli się  zalogować. Czas rozwiązywania testów  i zadań liczony jest od zatwierdzenia kodu aktywacyjnego i od tego momentu uczestnik ma dokładnie tyle czasu ile jest określone w Regulaminie tj. 120 minut. Po upływie tego czasu system zablokuje możliwość odpowiadania na pytania i rozwiązywania zadań. Regulamin zawodów jest dostępny na stronie https://euroelektra.edu.pl. Instrukcja rejestracji dla ucznia znajduje się w załączniku „Zał. Instrukcja dla ucznia Euroelektra 2022.doc”.

14.11.2022. Olimpiada Wiedzy Technicznej.

Uczestnictwo w etapie szkolnym wymaga samodzielnej rejestracji na stronie https://owt.enot.pl do 8 listopada 2022 roku. Uczestnik zawodów I stopnia, rejestrując się na tej stronie musi wpisać swoje dane oraz hasło. Hasło będzie konieczne do zalogowania się na platformie konkursowej w dniu zawodów i dlatego konieczne jest zapamiętanie loginu (własnego adresu e‑mail) i samodzielnie wymyślonego hasła.

Zawody I stopnia odbędą się 14 listopada 2022 roku (poniedziałek). Platforma konkursowa będzie czynna w godzinach od 09:00 do 11.30, w tym czas przeznaczony na rozwiązywanie testu i zadań  to 90 min. Od godziny 9:00 do 9:59 uczestnicy będą musieli się zalogować się i rozpocząć odpowiadanie na pytania testowe i rozwiązywać zadania. Po tym czasie nie będzie możliwości przystąpienia do zawodów.

Zawody polegają na wskazaniu poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych i na rozwiązaniu 3 spośród 6 zadań. Maksymalna punktacja za pytanie testowe wynosi 0 lub 1 punkt, a za zadanie 0 lub 5 punktów.

            Instrukcja rejestracji dla ucznia znajduje się w załączniku „2. Zał. Instrukcja dla ucznia 49 OWT.pdf”.


 images

 

 

670 latbyd

el12