• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

       9 marca 2022 roku w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy odbył się II etap Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”.

    W zawodach udział wzięli: Krystian Mikołajczyk z Zespołu Szkół Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy; Krzysztof Stanisław Baumgart, Radosław Łyjak, Szymon Bogdan Czajkowski, Mikołaj Marcin Krysiak z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy; Michał Stanisław Bruch, Cezary Jarecki, Albert Adam Kowalczyk, Szymon Pomieciński z Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu; Dorota Renata Podlewska, Piotr Majczyński z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Nad całością czuwał Komitet Okręgowy Olimpiady w składzie: przewodniczący - dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ; zastępca przewodniczącego - mgr inż. Karol Bieliński - Stowarzyszenie Elektryków Polskich; Sekretarz - mgr inż. Mariusz Zaorski - Zespół Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy; mgr inż. Bartłomiej Brodecki - Zespół Szkól Elektrycznych we Włocławku; mgr inż. Andrzej Bubacz - Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu; mgr inż. Lucyna Lewandowska - Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy; mgr inż. Kinga Trzosek - Zespół Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy.

M. Zaorski

Zadania z 2 etapu Euroelektry

elektra 01

 

elektra 02


 images

 

 

670 latbyd

el12