• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Egzaminy zostaną przeprowadzone w zaostrzonym reżimie sanitarnym:

  1. Zdających oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów nie obejmują podczas egzaminów ograniczenia dotyczące zgromadzeń. Obowiązkowo regularnie będą wietrzone sale egzaminacyjne oraz inne pomieszczenia.
  1. Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m. Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu wspomnianego warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów. Wszystkie wymienione osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie. Należy pamiętać o myciu czy dezynfekcji rąk, a w przypadku członków zespołów nadzorujących i egzaminatorów o noszeniu rękawiczek jednorazowych.
  1. Osoby, których udział w egzaminie (np. zdający, egzaminatorzy) wymaga podróży i noclegu w miejscu przeprowadzania egzaminu – będą mogły z takiego noclegu skorzystać po uzgodnieniu z OKE.

WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI ZIMOWEJ
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYTYCZNYMI SANITARNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI NA EGZAMINACH POD LINKIEM:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201216%20Przeprowadzanie%20EPKwZ%20EZ%20COVID%20Wytyczne%20Zima%202021.pdf


 images

 

 

670 latbyd

el12