• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

 

Drzwi otwarte 20 kwietnia 2024 r.
9.00-13.00
Bydgoszcz ul. Stawowa 41

 

plakatA5 2024v3

UWAGA MATURZYŚCI, EGZAMIN MATURALNY TUŻ-TUŻ!

DZISIEJSZE PRZYPOMNIENIE DOTYCZY PRZYBORÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH NA EGZAMINIE MATURALNYM Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.

 

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

 

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo/
fakultatywnie

Zapewnia

biologia

linijka

fakultatywnie

zdający

kalkulator prosty

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

fizyka

linijka

obowiązkowo

zdający

kalkulator naukowy

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo

szkoła

          

geografia linijka obowiązkowo zdający
kalkulator prosty obowiązkowo zdający
lupa fakultatywnie zdający

historia

lupa

fakultatywnie

zdający

matematyka

linijka

obowiązkowo

zdający

cyrkiel

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty

obowiązkowo

zdający

Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki

obowiązkowo

szkoła

wiedza o społeczeństwie

kalkulator prosty

fakultatywnie

zdający

 

        3. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

      


 images

 

 

670 latbyd

el12