• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie,


w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
,

informuję o zasadach organizacji pracy w Zespole Szkół Elektrycznych w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania (25. 03 – 10. 04. 2020):

 1. Nauka odbywać się będzie zdalnie, przy użyciu różnych, wybranych przez nauczycieli narzędzi kształcenia na odległość.

Zdalne nauczanie będzie miało charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami
z zastosowaniem zadeklarowanych platform i aplikacji edukacyjnych) oraz asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane będzie za pośrednictwem e-dziennika, poczty elektronicznej lub innej formy umówionej z uczniem, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.

 

 1. Nauczyciele określą i będą realizować tygodniowy zakres treści nauczania, mając
  na uwadze poziom realizacji podstawy programowej oraz możliwości uczniów.
 2. Udział uczniów w zajęciach jest obowiązkowy.
 3. Nauka odbywać się będzie na podstawie planu lekcji w e-dzienniku.
 4. Praca uczniów będzie monitorowana, weryfikowana i oceniana.
 5. Braki techniczne uniemożliwiające udział uczniów w zajęciach oraz wykonywanie zleconych przez nauczycieli zadań powinny być zgłaszane przez rodziców/opiekunów prawnych do wychowawcy klasy przez e-dziennik.
 6. Dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych zostaną zorganizowane konsultacje
  z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i innymi specjalistami.

Konsultacje będą odbywać się online przez e-dziennik, na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez, np. komunikatory społecznościowe.

 1. Uwagi lub wnioski dotyczące funkcjonowania powyższych zasad rodzice/prawni opiekunowie uczniów mogą kierować poprzez e-dziennik do dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy.

Najważniejsze komunikaty Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych będą przekazywane przez e-dziennik w zakładce INFORMACJE.

Proszę o systematyczne sprawdzanie tablicy ogłoszeń w e-dzienniku!

 

Sekretariat jest czynny w godz. 8.00-15.00. Proszę kontaktować się:

 • telefonicznie (52 3738878),
 • mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 images

 

 

el12

670 latbyd