• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Wymiar praktyk wynosi 4 tygodnie (160 godzin). Staże/praktyki organizowane będą w okresie wakacji letnich. Realizowane będą na podstawie programów opracowanych przez nauczycieli i dyrektorów szkół we współpracy z pracodawcami, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczniów. Staże/praktyki służą podniesieniu umiejętności praktycznych uczennic/uczniów. Za uczestnictwo w stażu/ praktyce uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1.600 zł.
O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie/uczennice Technikum Elektryczno-Energetycznym w następujących zawodach:
 • technik elektryk (4 uczniów),
 • technik energetyk (3 uczniów),
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji (3 uczniów).
 
Wybór uczestników/uczestniczek projektu:
Kryteria formalne:
Uczestnik/uczestniczka jest uczniem Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy.
Status ucznia kl. 2-4 technikum w zawodzie objętym wsparciem(weryfikacja na podst. dokumentacji szkolnej na formularzu zgłoszeniowym, dokonuje sekretarz szkoływ chwili rozpoczęcia udziału w szkoleniu mają ukończone 17 lat 
Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika/uczestniczkę formularza zgłoszeniowego u koordynatora projektu w terminie do 03.04.2020 r.
 
Koordynator projektu:  Robert Krajnik
 

 images

 

 

el12

670 latbyd