• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

W związku z ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od 31 stycznia do 27 lutego br. ZSELEK przechodzi w tryb nauczania zdalnego z użyciem aplikacji Microsoft Teams.

Wszystkie zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych teoretycznych odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a wszystkie zajęcia z przedmiotów zawodowych praktycznych stacjonarnie w szkole wg zmodyfikowanego planu, który znajduje się na stronie szkoły i w e-dzienniku.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych--gotowe-przepisy


 images

 

 

670 latbyd

el12