• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

Tradycja kształcenia elektryków w naszym mieście sięga korzeniami 1934 roku, kiedy powołano w Bydgoszczy Państwową Szkołę Przemysłową, która istniała do 1939r., z wydziałami:

 • mechanicznym,
 • elektrycznym,
 • młynarskim.

Od maja 1945 roku tradycję tę kontynuowały Państwowe Średnie Szkoły Techniczne (najpierw przy ul. Bernardyńskiej 6, potem przy ul. Świerczewskiego 37 - obecnie Świętej Trójcy), kształcące uczniów na wydziałach:

 • mechanicznym,
 • elektrycznym,
 • chemicznym,
 • budowlanym.

W 1950 roku szkoły te przekształciły się w Technikum Mechaniczno-Elektryczne. Następnie wydział elektryczny został przeniesiony do Technikum Elektronicznego przy ul. Karłowicza.

1 września 1976 roku powstał samodzielny Zespół Szkół Elektrycznych z siedzibą w dwóch budynkach: przy ul. Konarskiego 2. W 1981 roku w skład Zespołu Szkół Elektrycznych weszły:

 • Zasadnicza Szkoła Energetyczna,
 • Technikum Energetyczne dla Pracujących EC Bydgoszcz.

1 września 1982 roku Zespół Szkół Elektrycznych otrzymał nową siedzibę przy ul. Stawowej 41. W 2002 roku powstał Zespół Szkół nr 12, w skład, którego weszły:

 • Technikum Elektryczne 5-letnie (do 2005r),
 • Technikum Elektryczne po ZSZ 3-letnie,
 • Technikum Elektryczno- Energetyczne 4-letnie,
 • Gimnazjum nr 35,
 • Liceum Profilowane Elektryczne nr 3 – zarządzanie informacją (od 2004 roku)

Po reformie systemu edukacji szkoła wróciła do swoich korzeni.

Od 1 września 2019 r. działamy jako ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH

w skład którego wchodzą:

 • Technikum Elektryczno-Energetyczne nr 2 im. Jana III Sobieskiego
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 Elektryczna

 images

 

 

670 latbyd

el12