• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

 

Drzwi otwarte 20 kwietnia 2024 r.
9.00-13.00
Bydgoszcz ul. Stawowa 41

 

plakat A4 promocja 20231

 

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  w zawodzie (stosowny formularz do odbioru w szkole),
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=11326


 images

 

 

670 latbyd

el12