• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

Informacje o projekcie

Zespół Szkół nr 12 w latach 2015 – 2017 będzie realizował Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" jest realizowany w IV osi priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). W ramach tego programu nasza szkoła zdobyła dofinansowanie wysokości 64144 € i będzie realizowała projekt pod nazwą „Zaprogramuj swoją przyszłość”. Uczniowie technikum obecnych i przyszłych klas III ta i III tb wyjadą na dwutygodniową praktykę zawodową do miejscowości Schkeuiditz (okolice Lipska) w Niemczech. W sumie wyjadą 4 grupy uczniów po 10 osób każda.


Cele projektu wynikają z potrzeb rozwoju uczniów na różnych płaszczyznach: zawodowej, osobistej, międzykulturowej i językowej, i są to:
- zdobycie praktycznego doświadczenia podczas zagranicznych praktyk zawodowych;
- zdobycie wiedzy na temat systemu edukacji i zatrudnienia w kraju partnera goszczącego;
- zapoznanie się ze strukturą i organizacją pracy firm i zakładów branży elektrycznej wykorzystujących sterowniki PLC w swojej działalności;
- poszerzenie kompetencji społecznych i językowych;
- zapoznanie się ze standardami jakościowymi wykonywanego zawodu;
- poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- poszerzenie wiedzy z zakresu znajomości języka angielskiego i niemieckiego potocznego i fachowego;
- konfrontacja wiedzy i umiejętności nabytych w szkole z praktyką kolegów z Niemiec;
- poszerzenie umiejętności manualnych;
- poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu użycia nowoczesnego sprzętu stosowanego w automatyce;
- wykazywanie się kreatywnością, samodzielnością, umiejętnością współpracy;
- realizacja programu praktyk opartego na zdobyciu wiedzy na temat zastosowania i programowania sterowników PLC.

Jeśli chcesz wziąć udział w praktyce zagranicznej zapoznaj się
z Regulaminem Rekrutacji i wypełnij Formularz Aplikacyjny !!!

Przydatne linki:
O programie: http://www.power.frse.org.pl/edukacja-zawodowa-2015
Nasz partner w projekcie: http://www.gut-wehlitz.de


 images

 

 

670 latbyd

el12