• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

Wymiar praktyk wynosi 4 tygodnie (160 godzin). Staże/praktyki organizowane będą w okresie wakacji letnich. Realizowane będą na podstawie programów opracowanych przez nauczycieli i dyrektorów szkół we współpracy z pracodawcami, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczniów. Staże/praktyki służą podniesieniu umiejętności praktycznych uczennic/uczniów. Za uczestnictwo w stażu/ praktyce uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1.600 zł.
O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie/uczennice Technikum Elektryczno-Energetycznym w następujących zawodach:

 • technik elektryk (4 uczniów),
 • technik energetyk (3 uczniów),
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji (3 uczniów).

Wybór uczestników/uczestniczek projektu:

Kryteria formalne:

 1. Uczestnik/uczestniczka jest uczniem Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy.
 2. Status ucznia kl. 2-4 technikum w zawodzie objętym wsparciem(weryfikacja na podst. dokumentacji szkolnej na formularzu zgłoszeniowym, dokonuje sekretarz szkoły
 3. w chwili rozpoczęcia udziału w szkoleniu mają ukończone 17 lat 

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika/uczestniczkę formularza zgłoszeniowego u koordynatora projektu w terminie do 07.06.2019 r.

Koordynator projektu:  Robert Krajnik

Pliki do pobrania:

1. Deklaracja ucznia

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Regulamin rekrutacji uczniów 2019


 images

 

 

670 latbyd

el12