• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

 

Drzwi otwarte 20 kwietnia 2024 r.
9.00-13.00
Bydgoszcz ul. Stawowa 41

 

plakatA5 2024v3

Podręczniki w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+”

 1. W ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia z biblioteki szkolnej podręczników na rok szkolny 2023/24 dla uczniów posiadających ważną Bydgoską Kartę Rodzinną.  

 

Aby skorzystać z tego programu należy:

 1. wypełnić wniosek przez rodzica lub pełnoletniego ucznia (wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce „Podręczniki”)  
 2. do wniosku należy dołączyć: 

- wykaz potrzebnych podręczników, zawierający tytuł, autora, wydawnictwo oraz zakres (podstawowy lub rozszerzony), o użytecznie których wnioskuje rodzic/uczeń; 

- kserokopię ważnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej.

 1. Podania należy składać w bibliotece szkolnej w nieprzekraczalnym terminie do 06 września 2023 r. 
 2. Zgodnie z Regulaminem wypożyczenia przez uczniów podręczników w ramach programu Bydgoska Rodzina 3+ (załącznik), szkoła nie dokonuje zakupów podręczników wydanych wspólnie z ćwiczeniami, książek do nauki języków obcych, zeszytów ćwiczeń, kart pracy oraz testów maturalnych. 
 3. Wnioski niepełne nie będą uwzględniane! 
 4. Wypożyczenie wnioskowanych podręczników będzie realizowane z wykorzystaniem szkolnej bazy podręczników, a w przypadku konieczności zakupu nowych podręczników dopiero po otrzymaniu dotacji z Urzędu Miasta Bydgoszczy.
 5. Wypożyczenie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna” oraz ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”. 
 6. Podręczniki będą wypożyczane uczniom w bibliotece szkolnej, po podpisaniu przez rodzica lub pełnoletniego ucznia umowy o ich użyczenie.

 images

 

 

670 latbyd

el12