Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszej Koleżanki ANNY MICHALSKIEJ

nekrolog michalska

wieloletniego nauczyciela, wychowawcy dzieci i młodzieży, opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Cześć Jej pamięci!

Pogrzeb odbędzie się 3 stycznia 2020 r. na cmentarzu parafialnym

na Bielawkach - Aleja kard. Stefana Wyszyńskiego.

(Msza św. o godz.11.00, wcześniej, o godz.10.30 - różaniec)