• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/19

Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy

 

ZAJĘCIA SPORTOWE

PONIEDZIAŁEK 16:20 – 17:30

KOSZYKÓWKA

chłopcy technikum

  1. Drażdżewska - Nasiadek

ŚRODA 16:30 – 18:30

PIŁKA SIATKOWA

chłopcy technikum

K.Siłakowski

 CZWARTEK  15:30 – 16:15

LEKKA ATLETYKA

A.Nowicka

PIĄTEK 14:30 – 16:00

PIŁKA SIATKOWA

dziewczęta gimnazjum

B.Wentowska

 

MATEMATYKA

 

ANNA SZCZUROWSKA

SOBOTA (1 raz w miesiącu)  9.00-12.00

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z matematyki

WTOREK 16.25- 17.05

Zajęcia wspierające  z matematyki dla uczniów gimnazjum

                                                                           

RENATA KOWALSKA

 

piątek 8.00 (co dwa tyg.)

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klasy 2Tb

                                                                                                

Piątek 8.00 (co dwa tyg. na zmianę  z dodatkowymi)

Zajęcia z matematyki dla klasy 2Tb

 wtorek 14.25  co 2 tygodnie

Zajęcia wspierające z matematyki dla klas pierwszych technikum


poniedziałek  9.50 co 2 tygodnie

Zajęcia z matematyki dla klasy 1TB

 

MONIKA KACZMAREK

 

piątek 13.30

Zajęcia wspierające dla klas II T

Środa 14.35

Fakultety dla maturzystów kl IV ta

Środa 8.00

Fakultety dla kl. IIIb

MIROSŁAW RUTECKI

 

poniedziałek, 9.50     sala 10.

Fakultety dla kl. IVTC

 

JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

KAMILA ERDMAŃSKA, EWELINA LEWICKA (termin i miejsce zajęć zostaną podane  po dokonaniu rekrutacji uczniów)

"Z angielskim po Europie" - zajęcia przygotowujące uczniów na staż zagraniczny w Portugalii  w ramach projektu Erasmus+

KAMILA ERDMAŃSKA (4TB czwartek 13.40 – 15.20; s. 12a)

MARIA PILACZYŃSKA  (4 TA  I 4TC piątek 7:05 - 8:50; s. 18)

„Yes, we can” - Fakultety dla maturzystów z klasy 4TA i 4TB przygotowujące
 do zdawania matury rozszerzonej z języka angielskiego

JOANNA KIN 

czwartek 13:40 - 14:25; s. 19

"Abi mit Erfolg!" - Fakultety dla maturzystów przygotowujące do zdawania matury z języka niemieckiego.

 

poniedziałek 8:55 - 9:40 i wtorek 8:00 - 8:45; s. 19

"Niemiecki? - Dasz radę!" - Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego

 

poniedziałek 11:50 - 12:35; s. 19

"Równe szanse" - Zajęcia dla uczniów klas I technikum, którzy w gimnazjum
 nie uczyli się języka niemieckiego.

EWELINA LEWICKA

środa 15.20-16.05; s. 20

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
 dla uczniów kl. 3B

MARIA PILACZYŃSKA

poniedziałek 15:30 - 16:15; s. 16

Zajęcia wspierające z języka angielskiego  dla uczniów kl. 1 TC

 

KAMILA ERDMAŃSKA

poniedziałek 16. 20-17.05; s. 12a

Zajęcia wspierające z języka angielskiego dla uczniów kl. 1TA

 

HISTORIA

EWA GÓRNOWICZ – FRANCZAK

środa 15.30- 16.15

"Zrozumieć historię" dla uczniów klas III gimnazjum przygotowujące
do egzaminu gimnazjalnego  z historii i WOS.

ANITA GÓRECKA

piątek

Fakultety z WOS dla maturzystów

 

JĘZYK POLSKI

 

KATARZYNA MAJEWSKA

Czwartek, 14.25      sala 18.

Fakultety dla maturzystów kl. IV TC

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

 

Blok humanistyczny

 

Lp.

Nazwa zajęć

prowadzący

Termin/sala

1

 Przygotowanie młodzieży klas trzecich do  bierzmowania

 Barczewski Mirosław

 Konkol Paweł

 Niedziela

9.00-10.00

Parafia Chrystusa Króla

2

 Fakultety z historii przygotowujące  uczniów do egzaminu gimnazjalnego

Ewa Górnowicz -Franczak

Środa i czwartek 16.30
 sala 9

3

 Zajęcia przygotowujące do rozszerzonej  matury z historii i wos dla klas trzecich  technikum

Anita Górecka

Poniedziałek 16.30

sala 9

4

 Zajęcia przygotowujące do rozszerzonej  matury z historii i wos dla klas czwartych  technikum

Anita Górecka

Czwartek 14.30 – 17.00 sala 9

5

 Fakultety z języka angielskiego dla klasy  3tc

Ewelina Lewicka

Wtorek 14.25

6

 Fakultety z języka polskiego dla klas IV

Katarzyna Majewska

Hanna Woźniak

Sobota 10.00

7

 Szkolne koło teatralne „ Impuls”

Hanna Woźniak

Magdalena Mikołajczak

Środa (co 2 tygodnie)

15.20-16.20

 

Blok lingwistyczny

 

Lp.

Nazwa zajęć

prowadzący

Termin/ sala

1.

 Konsultacje z j. angielskiego –pomoc   uczniom gimnazjum

Kamila Erdmańska

poniedziałek 15.30-16.30

 sala 22

2.

 Advanced Grammar –gramatyka na   poziomie rozszerzonym dla kl. 3b

Kamila Erdmańska

piątek 12.45 -14.25

Sala 22

3.

 Niemiecki? Dasz radę! Zajęcia   wyrównawcze z j. niemieckiego dla   gimnazjum

Joanna Kin

piątek 14.35-15.20

Sala 19

4.

 Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla   klas I technikum

Joanna Słowiow

poniedziałek 14.35

Sala 15

5.

 Zajęcia wyrównawcze z języka   angielskiego dla klas I technikum

Joanna Słowiow

czwartek 16.15 – 17.00 sala 12a

6.

 Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla klasy 3tc

Ewelina Lewicka

poniedziałek 14.25- 15.20 sala 20

7.

 Zajęcia z języka angielskiego   zawodowego w ramach projektu „Akcja –  kwalifikacja”

Kamila Erdmańska

klasa 2ta (I semestr)

klasa 2tc (II semestr)

8.

 Fakultety z języka angielskiego dla   maturzystów

Maria Pilaczyńska

IVta–piątek 8.00 sala 15a

IVtb – środa 8.55 s. 15a

9.

 Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla   kl. IIIta

Maria Pilaczyńska

poniedziałek 11.50 s. 15a

10.

 Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla   kl. IIItb

Maria Pilaczyńska

czwartek 10.55 sala 15a

11.  Konsultacje dla uczniów z języka  niemieckiego Ilona Lemanska czwartek 15.30 sala 14

 

 

Blok matematyczny

L.p.

Nazwa zajęć

prowadzący

Termin/sala

1.

 Koło matematyczne dla uczniów klas 2 gimnazjum

Monika Kaczmarek

czwartek 13.40 - 14.25

2.

 Zajęcia wspierające z matematyki dla         klas 1 technikum

Monika Kaczmarek

piątek 15.30 - 16.15

3.

 Konsultacje dla uczniów gimnazjum i   technikum

Renata Kowalska

piątek 13.40

4.

 Fakultety z matematyki dla IVta

Renata Kowalska

czwartek 8.00

5.

 Fakultety z matematyki dla IVtb

Mirosław Rutecki

środa 8.00-8.45

6.

 Konsultacje dla uczniów klas II gim

Mirosław Rutecki

środa 13.40 -14.25

7.

 Robotyka dla klas 3 gimnazjum

Anna Szczurowska

sobota 9.00-12.00

raz w miesiącu

8.

 Fakultety z matematyki dla kl.3c

Anna Szczurowska

wtorek 8.55-9.40

9.

 Fakultety z matematyki dla kl. 3a

Wiesława Sraga

wg. ustaleń z grupą

 

 

Blok przyrodniczy

Lp.

Nazwa zajęć

prowadzący

Termin/sala

1.

 Zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki dla gimnazjum

Beata Makowiecka

Wtorek 14.25

2.

 Zajęcia wyrównawcze z chemii dla klas I   technikum

Beata Makowiecka

Wtorek 14.25

3.

 Zajęcia fakultatywne przygotowujące   uczniów do egzaminu gimnazjalnego

Beata Makowiecka

Czwartek 14.25

4.

 Zajęcia z fizyki dla maturzystów

Ewa Umińska

Poniedziałek 8.00

5.

 „Fizykę umiem i rozumiem”- zajęcia dla   uczniów klas I technikum

Ewa Umińska

Poniedziałek 14.25

6.

 „Pogotowie biologiczne” – zajęcia wyrównawcze dla gimnazjum i technikum

Justyna Markiewicz

Wtorek 15.30

7.

 „Geosfera” – zajęcia wyrównawcze z   geografii dla gimnazjum i technikum

Agnieszka Chojnacka

Środa 15.30

8.

 „Złapać bakcyla z fizyki” – zajęcia dla   kl.2b gimnazjum

Monika Kaczmarek

Czwartek 13.40 (co 2 tygodnie)

 

 

Blok wychowania fizycznego

 

Lp.

Nazwa zajęć

prowadzący

Termin/sala

1.

 Lekka atletyka – dziewczęta i chłopcy

Aleksandra Nowicka

poniedziałek 15.30-17.00

2.

 Koszykówka – chłopcy technikum

Anna Drażdżewska - Nasiadek

poniedziałek 15.30-17.00

3.

 Piłka siatkowa – dziewczęta gimnazjum

Barbara Wentowska

wtorek 16.15 -17.45

4.

 Piłka siatkowa – chłopcy gimnazjum

Marcin Łatka

środa 16.20 – 18.00

5.

 Piłka siatkowa – chłopcy technikum

Krzysztof Siłakowski

czwartek 16.30 -18.30

 

 

Blok artystyczny

Lp.

Nazwa zajęć

prowadzący

Termin/ sala

1.  

 Warsztaty decoupage

Kamila Erdmańska

Renata Kowalska

wg ustaleń z grupą

2. 

 Chór szkolny „Altar”

Sławomir Przybysz

Piątek 13.00-15.00

MDK

 

 

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017

 

Blok humanistyczny

Lp.

Nazwa zajęć

Prowadzący

Termin/ sala

1.

Przygotowanie młodzieży klas trzecich gimnazjum do bierzmowania

Barczewski Mirosław

Konkol Paweł

Niedziela

8.45 – 10.15 Parafia Chrystusa Króla

2.

Zajęcia pozalekcyjne "Zrozumieć historię" - fakultety z historii i WOS dla gimnazjum i technikum

Górnowicz - Franczak Ewa

Wtorek 13.40 – 14.25, s. 8

Czwartek 14.35 - 15.20,

s. 18

3.

Fakultet z historii

Górecka Anita

Poniedziałek

17.00 - 19.00, s. 9

4.

Fakultet z WOS

Górecka Anita

Czwartek

15.30- 16.30, s. 9

5.

Zajęcia dla dyslektyków

Majewska Katarzyna

Czwartek

14.30 - 15.15, s. 17

6.

"Z językiem polskim za pan brat" - zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas 1a i 1 c

Mikołajczak Magdalena

Poniedziałek 8.00 – 8.45,

 s. 18 (co 2 tygodnie)

7.

Fakultety z j.polskiego dla kl. IV technikum „ Matura na piątek”

Hanna Woźniak

Sobota 9.30 – 11.00, s.21

 (co 2 tygodnie)

 


Blok lingwistyczny

Lp.

Nazwa zajęć

Prowadzący

Termin/ sala

1.

Fakultety dla klas IV Ta i IV TB z języka angielskiego

Erdmańska Kamila

Sobota co 2 tygodnie, s.22

2.

Advanced Grammar klasy 3b i 3s

Erdmańska Kamila

Wtorek 15.30 – 16.15, s. 22

3.

Fakultet z języka niemieckiego – przygotowanie do matury dla kl. IV technikum

Kin Joanna

Wtorek

14.35 – 15-20 s.19

4.

Zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów I klas technikum, którzy nie uczyli się dotąd tego języka

Kin Joanna

Środa

8.00 – 8.45 s. 15

5.

„ Niemiecki jest prosty!” Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla gimnazjum

Kin Joanna

Poniedziałek

14.35 – 15.20 s.13

6.

Fakultet z języka niemieckiego – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Kin Joanna

Wtorek

8.00 – 8.45 s.12a

7.

„English is fun” – zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla klasy 1b

Lewicka Ewelina

Wtorek14.45 – 15.20, s.20

8.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla klasy 2Tc

Lewicka Ewelina

Poniedziałek15.20 – 16.15,

s. 20

9.

Język angielski dla klas III technikum – poziom rozszerzony

Pilaczyńska Maria 

Poniedziałek14.35 – 15.20

s.15a

10.

Fakultety z języka angielskiego dla klasy 3c

Pilaczyńska Maria 

Piątek8.00 – 8.45, s.15a

11.

Fakultety maturalne dla klasy 4Ta

Pilaczyńska Maria 

Piątek11.50 – 12.35, 15a

12.

Let’s talk – speaking

 (F. Konarzewski)

Słowiow Joanna

Wtorek 8.00 – 8.45, s. 12a

13.

Let’s talk – speaking – konwersacje – język angielski dla klasy 2Tb

Słowiow Joanna

Piątek 8.00 – 8.45, s. 12a

14.

Fakultety z języka angielskiego dla klasy 4TB

Wierzbicka Marta

Poniedziałek 16.15 – 17.00, s.15a

 

 

Blok matematyczny

Lp.

Nazwa zajęć

Prowadzący

Termin/ sala

1.

„Nie taka matma straszna” – zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy II gimnazjum

Kaczmarek Monika

Środa 14.35 – 15.20, s.13

2.

„Matma w pigułce” – fakultety z matematyki dla klas III gimnazjum

Kaczmarek Monika

Wtorek 15.20 – 16.15, s. 13

3.

„Zasady i prawa fizyczne w praktyce” – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z fizyki – klasy III

Kaczmarek Monika

Wtorek 16.20 – 17.00

(co 2 tygodnie), s.13

4.

Koło matematyczne dla gimnazjalistów

Kowalska Renata

Poniedziałek 14.25 – 15.10, s.13

5.

Fakultety z matematyki klasa 4Tb

Maćkowska Justyna

Wtorek 15.30 – 16.15, s. 4

6.

Zajęcia wspierające z matematyki dla klas I gimnazjum

Maćkowska Justyna

Wtorek 16.15 – 17.00, s. 4

8.

Przygotowanie do „Euklidesa” klasy technikum

Maćkowska Justyna

Wg potrzeb, biblioteka

9.

Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z fizyki – klasy gimnazjum

Maćkowska Justyna

Wg potrzeb, biblioteka

10.

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z matematyki klasy 3s

Rutecki Mirosław

Poniedziałek 8.00 – 8.45, s.13

11.

Fakultety z matematyki dla klas III gimnazjum

Szczurowska Anna

Poniedziałek 15.30 – 16.15, s.10

12.

Fakultety z matematyki klasa 4Ta

Rutecki Mirosław

Środa 15.30-16.15, s.10

13.

Zajęcia wspierające z matematyki dla klas I technikum 

Rutecki Mirosław

Poniedziałek 14.30,-15.15 s,10

 

 

Blok przyrodniczy

Lp.

Nazwa zajęć

Prowadzący

Termin/ sala

1.

"Geografia dla każdego" - zajęcia wyrównawcze z geografii

Chojnacka Agnieszka

Czwartek 14.35 - 15.20,

s. 14

2.

Fakultety dla maturzystów z geografii

Chojnacka Agnieszka

Sobota co 2 tygodnie, s. 14

3.

„Chemia wokół nas” – zajęcia wyrównawcze z chemii

Makowiecka Beata

Czwartek 13.30-14.15, s. 16

4.

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z chemii

Makowiecka Beata

Wtorek 13.30 - 14.15, s. 16

5.

"Pogotowie biologiczne" - zajęcia wyrównawcze z biologii dla klas I i II

Markiewicz Justyna

Czwartek 15.30 - 16.15, s. 8

6.

Zajęcia fakultatywne z biologii dla klas III gimnazjum

Markiewicz Justyna

Czwartek 16.15 - 17.30, s. 8

(raz w miesiącu)

7.

Zajęcia z fizyki dla maturzystów

Umińska Ewa

Wtorek 16.15 - 17.00, s. 7

8.

„Fizykę umiem i rozumiem” – zajęcia dla gimnazjum i technikum

Umińska Ewa

Wtorek 14.45 - 15.20,

17.00 – 17.45, s. 7

 

 

 

 Blok artystyczny

Lp. Nazwa zajęć Prowadzący Termin/ sala
1. Warsztaty Decoupage

Erdmańska Kamila

Kowalska Renata

Piątek 15.00 - 19.00, sala 13   (raz w miesiącu)
2. "Step dance" - zajęcia taneczne dla gimnazjum i technikum Lewandowska Dorota Środa 14.00 - 15.30, sala gimnastyczna
3. Szkolne Koło Teatralne „IMPULS” Mikołajczak Magdalena, Woźniak Hanna Wtorek 15.20, s. 18 i hol II piętra
4. Zespół wokalny „ALTAR” Przybysz Sławomir

Środa 14.30 - 16.00, MDK

 
 

 

Blok wychowania fizycznego

Lp. Nazwa zajęć Prowadzący Termin/ sala
1. Koszykówka - chłopcy technikum Drażdżewska - Nasiadek Anna Poniedziałek 16.20 - 18.00, sala gimnastyczna
2. Piłka siatkowa - chłopcy gimnazjum Łatka Marcin Wtorek17.00 - 18.30, sala gimnastyczna
3. Lekka Atletyka - technikum Nowicka Aleksandra Poniedziałek14.30 - 16.00, sala gimnastyczna
4. Piłka siatkowa - chłopcy technikum Siłakowski Krzysztof Środa16.15 - 18.00, sala gimnastyczna
5. Piłka siatkowa - dziewczęta gimnazjum Wentowska Barbara Wtorek 15.20 - 16.50, sala gimnastyczna

 

 

Blok techniczny

Lp. Nazwa zajęć Prowadzący Termin/ sala
1. Robotyka-zajęcia dla uczniów gimnazjum
Szczurowska Anna

Piątek 15.30 - 17.00

(co 2 tygodnie), s. 12

2. Akademia el12-zajęcia dla uczniów technikum biorących udział w konkursie Akademia el12 w roku szkolnym 2016/2017. Kinga Trzosek

Pierwszy poniedziałek miesiąca 14.25 (ok. 3 - 4h), s. 12

 

 

Blok ogólnotematyczny

Lp. Nazwa zajęć Prowadzący Termin/ sala
1. Koło gier i zabaw planszowych Kaczmarek Monika

Sobota 10.00 -13.00, s. 13
(raz w miesiącu)

2. Savoir-vivre dla każdego Orszulak Danuta Wg potrzeb, biblioteka
3. Doradztwo zawodowe Wojciak - Olchowy Anna Wg potrzeb, pokój psychologa

 

 images

 

 

el12

670 latbyd