W dniu 17 grudnia 2019 r. podczas spotkania Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich pani dyrektor Wiesława Sraga odebrała Medal 100-lecia SEP przyznany przez Zarząd Główny SEP w Warszawie ZESPOŁOWI SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w uznaniu za znaczący wkład w rozwój działalności statutowej SEP oraz w podziękowaniu za owocną współpracę.

Wyróżnienie to potwierdza wysoką jakość kształcenia zawodowego w naszej szkole, które oparte jest na ścisłej współpracy z pracodawcami i instytucjami branżowymi. Absolwenci Technikum Elektryczno-Energetycznego uzyskują dodatkowe kwalifikacje, w szczególności uprawnienia elektryczne SEP do 1kV.

medal