W ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” można, podobnie jak w ubiegłych latach, skorzystać z możliwości wypożyczenia podręczników. W tym celu należy:
1. Wypełnić wniosek
przez rodzica (opiekuna prawnego)/ pełnoletniego ucznia.

2. Do wniosku należy dołączyć:
– listę podręczników, o użyczenie których wnioskuje rodzic / uczeń(jeśli nie będzie jeszcze opublikowana można donieść później),
– ksero aktualnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej (program jest przeznaczony tylko dla mieszkańców Bydgoszczy).

3. Uczniowie ZSE proszeni są o składanie wniosków w sekretariacie szkoły.

4. Wypożyczanie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

5. Wypożyczania podręczników w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” uwzględnia podręczniki natomiast nie ćwiczenia.

6. Podręczniki będą wypożyczane uczniom po podpisaniu przez rodzica umowy o ich użyczenie na początku roku szkolnego 2019/20.

Uczniowie, którzy będą mieli egzamin poprawkowy mogą korzystać z potrzebnych podręczników przez okres wakacji po uprzednim zgłoszeniu informacji w bibliotece, a wniosek o wypożyczenie podręczników na kolejny rok szkolny powinni złożyć do 4 września 2019 r.