Informacja dla kandydatów
do Technikum nr 2 im. Jana III Sobieskiego Elektryczno-Energetycznego
i Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 Elektrycznej

w Zespole Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy

 

Informujemy, że w dniach 11. 07. 2019 r. (od godz. 12:00) do 15. 07. 2019 r. (do godz. 15:00) będzie odbywało się potwierdzanie woli nauki w Zespole Szkół Elektrycznych dla osób, które znajdą się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia. W tym czasie kandydat lub osoba upoważniona:

  • dostarcza oryginały świadectwa i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminów (jeśli wcześniej tego nie zrobił),
  • dostarcza opisane 1 zdjęcie legitymacyjne (jeśli wcześniej tego nie zrobił),
  • deklaruje, jeśli dotyczy, wybór przedmiotu: religia lub/i etyka (wzór dokumentu),
  • dostarcza podpisane przez rodzica oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór dokumentu).