Test sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej  oddziału sportowego – piłka ręczna w Gimnazjum nr 35 –odbędzie się 28 maja 2014r., godz.16.00-18.00 w Hali Zespołu Szkół nr 7 przy ul. L.Waryńskiego 1.

W związku z obciążeniem kandydata związanym z wykonywaniem biegu wahadłowego na 300 m ( ostatnia próba testu ) przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej podejmuje decyzję o nie wykonywaniu Beep Testu podczas egzaminu. Podstawą wyników egzaminu sprawnościowego będzie test Jerzego Noszczaka – wyniki oraz jego przeliczenia punktowe za poszczególne próby.
Beep Test – test wydolności tlenowej będzie wykonywany podczas roku szkolnego jako wskaźnik postępu tego parametru.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
mgr Andrzej Kaczorowski

Test sprawności ukierunkowanej  – J. Noszczaka
Opis prób w kolejności ich wykonywania:
1. Bieg na 30 m.
-    wyznaczamy odcinek 30 m. z zaznaczeniem linii startu i mety, które winny być ograniczone stojakami o wysokości 150 cm. Bieg wykonywany jest pojedynczo, z miejsca, ze startu wysokiego na sygnał sędziego startowego gwizdkiem po uprzedniej komendzie „na miejsca”.
-    Sędzia mierzący czas włącza stoper na sygnał gwizdkiem i zatrzymuje go po minięciu przez zawodnika linii mety.
-    Dopuszcza się 2 próby.
2. Rzut piłką lekarską – 2 kg. – przodem i tyłem
-    Rzuty wykonuje się z miejsca, sprzed linii,  w rozkroku, trzymając piłkę oburącz przodem i tyłem do kierunku rzutu
-    Po rzucie zawodnik nie może przekroczyć linii jakąkolwiek częścią ciała
-    Dopuszcza się po 3 próby przodem i tyłem
-    Ostateczny wynik próby stanowi suma najlepszych rzutów przodem i tyłem.
3.    Pięcioskok.
-    Pięcioskok wykonywany jest sprzed linii, z miejsca, z odbicia obunóż z lądowaniem na obie nogi.
-    Pomiędzy odbiciem obunóż a lądowaniem należy wykonać odbicia jednonóż w rytmie – LN-PN-LN-PN lub PN-LN-PN – LN.
-    Odległość mierzymy jak w skoku w dal – od linii do najbliższego punkty zaznaczonego po lądowaniu.
-    Dopuszcza się 2 próby.
4.Rzut piłką ręczną na  odległość
-    Rzuty wykonujemy z miejsca, jednorącz z podłoża.
-    Podczas rzutu jedna stopa winna cały czas dotykać podłoża.
-    Po rzucie nie można przekraczać linii.
-    Rzuty mierzymy po linii prostej prostopadłej do linii startowej – rzutu.
-    Dopuszcza się 3 próby.
5.Bieg wahadłowy na 300 m.
-    wyznaczamy odcinek 30 m. i ograniczamy go stojakami – chorągiewkami o wysokości 150 cm.
-    Z jednej strony odcinka 30 m. rysujemy 2 m. linię startu i mety.
-    Zawodnik startuje na sygnał gwizdkiem po uprzedniej komendzie  na „miejsca” i pokonuje dziesięciokrotnie odcinki 30 m. obiegając za  każdym razem stojaki – chorągiewki.
-    Dopuszcza się 1 próbę.

 

 

Tabela punktowa 

PKT

Bieg na 30 m.

Rzut p. lekarską

2 kg.

Pięcioskok

Rzut piłką ręczną

Bieg wahadłowy na 300 m.

PKT

80

79

78

77

76

3.70

3.72

3.74

3.76

3.78

30.00

29.80

29.60

29.40

29.20

13.50

13.45

13.40

13.35

13.30

43.00

42.80

42.60

42.40

42.20

58,0

58,2

58,4

58,6

58,8

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

3.80

3.82

3.84

3.86

3.88

29.00

28.80

28.60

28.40

28.20

13.25

13.20

13.15

13.10

13.05

42.00

41.80

41.60

41.40

41.20

59,0

59,2

59,4

59,6

59,8

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

3.9o

3.92

3.94

3.96

3.98

28.00

27.80

27.60

27.40

27.20

13.00

12.95

12.90

12.85

12.80

41.00

40.80

40.60

40.40

40.20

60,0

60,2

60,4

60,6

60,8

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

4.00

4.02

4.04

4.06

4.08

27.00

26.80

26.60

26.40

26.20

12.75

12.70

12.65

12.60

12.55

40.00

39.80

39.60

39.40

39.20

61,0

61,2

61,4

61,6

61,8

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

4.10

4.12

4.14

4.16

4.18

26.00

25.80

25.60

25.40

25.20

12.50

12.45

12.40

12.35

12.30

39.00

38.80

38.60

38.40

38.20

62,0

62,2

62,4

62,6

62,8

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

4.20

4.22

4.24

4.26

4.28

25.00

24.80

24.60

24.40

24.20

12.25

12.20

12.15

12.10

12.05

38.00

37.80

37.60

37.40

37.20

63,0

63,4

63,8

64,2

64,6

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

4.30

4.32

4.34

4.36

4.38

24.00

23.80

23.60

23.40

23.20

12.00

11.95

11.90

11.85

11.80

37.00

36.80

36.60

36.40

36.20

65,0

65,4

65,8

66,2

66,6

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

4.40

4.42

4.44

4.46

4.48

23.00

22.80

22.60

22.40

22.20

11.75

11.70

11.65

11.60

11.55

36.00

35.80

35.60

35.40

35.20

67,0

67,4

67,8

68,2

68,6

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

4.50

4.52

4.54

4.56

4.58

22.00

21.80

21.60

21.40

21.20

11.50

11.40

11.30

11.20

11.10

35.00

34.80

34.60

34.40

34.20

69,0

69,4

69,8

70,2

70,6

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

4.60

4.64

4.68

4.72

4.76

21.00

20.80

20.60

20.40

20.20

11.00

10.90

10.80

10.70

10.60

34.00

33.80

33.60

33.40

33.20

71,0

71,4

71,8

72,2

72,6

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

4.80

4.84

4.88

4.92

4.96

20.00

19.80

19.60

19.40

19.20

10.50

10.40

10.30

10.20

10.10

33.00

32.50

32.00

31.50

31.00

73,0

73,5

74,0

74,5

75,0

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

5.00

5.04

5.08

5.12

5.16

19.00

18.80

18.60

18.40

18.20

10.00

09.90

09.80

09.70

09.60

30.50

30.00

29.50

29.00

28.50

75,5

76,0

76,5

77,0

77,5

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

5.20

5.25

5.30

5.35

5.40

18.00

17.80

17.60

17.40

17.20

09.50

09.40

09.30

09.20

09.00

28.00

27.50

27.00

26.50

26.00

78,0

78,5

79,0

79,5

80,0

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

5.45

5.50

5.60

5.70

5.80

5.90

17.00

16.50

16.00

15.50

15.00

14.50

08.80

08.60

08.40

08.20

08.00

07.80

25.50

25.00

24.50

24.00

23.00

22.00

80,5

81,0

82,0

83,0

84,0

85,0

15

14

13

12

11

10Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
mgr Andrzej Kaczorowski