- 11. 09. 2012 r. o godz. 17.30 w Zespole Szkół nr 12 odbędą się zebrania dla Rodziców uczniów Gimnazjum nr 35. Rodziców uczniów klas III gimnazjum zapraszamy o godz. 17.00 na hol I piętra.
 - 12. 09. 2012 r. o godz. 17.30 w Zespole Szkół nr 12 odbędą się zebrania dla Rodziców uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego i Liceum Profilowanego Elektrycznego nr 3. Rodziców uczniów klas III liceum profilowanego i IV technikum  zapraszamy o godz. 17.00 na hol I piętra.

Przydział sal na spotkania z wychowawcami poniżej.

 

 

Przydział sal na spotkania z Rodzicami
Gimnazjum nr 35
11. 09. 2012 r.

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

3A

Hanna Woźniak

21

3B

Anna Chamier-Gliszczyńska

20

3C 

Janina Flicińska

7

3D

Justyna Nagórska

14

3E

Sławomir Lewandowski

św.

2A

Sławomir Przybysz

1a

2B

Ewa Górnowicz-Franczak

9

2C 

Anita Stramel

4

2D

Dorota Lewandowska

8

Przydział sal na spotkania z Rodzicami

Technikum Elektryczno-Energetyczne

12. 09. 2012 r.

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

2Ta

Anita Jagodzińska

1a

2Tb

Maria Pilaczyńska

7

3Ta

Katarzyna Majewska (Ma)

8 

3Tb

Justyna Laskowska

4

4Ta

Katarzyna Majewska (KM)

17

4Tb

Beata Iciak - Hancke

13

Przydział sal na spotkania z Rodzicami

Liceum Profilowane Elektryczne nr 3

28. 03. 2012 r.

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

2L

Mirosław Rutecki

9

3L

Ewa Umińska

10