Dnia 06. 09. 2012 r. odbędą się w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy spotkania
z Rodzicami uczniów klas I: Gimnazjum nr 35 i Technikum Elektryczno-Energetycznego.
Porządek zebrań:
Gimnazjum nr 35
1. 17.15 – spotkanie Dyrekcji z Rodzicami; hol I piętra,
2. 17.30 – spotkania wychowawców z Rodzicami w wyznaczonych salach.
Technikum Elektryczno-Energetyczne
3. 18.00 – spotkanie Dyrekcji z Rodzicami; hol I piętra,
4. 18.15 – spotkania wychowawców z Rodzicami w wyznaczonych salach.

 

 

Przydział sal na zebranie z rodzicami

6 września 2012 r.

GIMNAZJUM NR 35

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1a

Mirosława Swiniarska

21

1b

Katarzyna Strehlke

20

1c

Renata Kowalska

19

1d

Aleksandra Nowicka

18

TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNE

1Ta

Joanna Kin

10