11. 01. 2022 r. o godz. 17.00
odbędą się w ZSElek ZEBRANIA Z RODZICAMI PODSUMOWUJĄCE I SEMESTR.
Spotkania odbędą się na platformie Microsoft Teams poprzez konta uczniów.