15. 06. 2021 r. o godz. 17.00 odbędą się zebrania z Rodzicami uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych
dotyczące wspierania uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.

Spotkania są zaplanowane na platformie Microsoft Teams poprzez konta uczniów.

ZAPRASZAMY!