ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 17. 05. 2021 R. DO 21. 05. 2021 R. W TRYBIE HYBRYDOWYM:

1. Klasy: 1a, 1bc - PRACUJĄ WYŁĄCZNIE ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS.
2. Klasy: 1Ba, 2a, 2b, 2c, 2Ba, 2Ta, 2Tbc - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ORAZ ZAWODOWE TEORETYCZNE ODBYWAJĄ ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS, A PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE STACJONARNIE W SZKOLE (W TYM W ZSM NR 2 NA UL. BARWNEJ).
3. Klasy: 3Ta i 3Tbc przebywają na praktykach zawodowych u pracodawców.
3. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji w e-dzienniku.
4. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły (z wyjątkiem lekcji i zgody nauczyciela na odkrycie), systematyczne mycie i dezynfekcja rąk oraz zachowywanie dystansu.