Technik urządzeń dźwigowych jest zawodem odpowiadającym potrzebom współczesnego rynku pracy. Z uwagi na konieczność wyposażenia wielu obiektów w urządzenia dźwigowe istnieje potrzeba sukcesywnego przygotowywania specjalistów w zawodzie, zajmujących się montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń dźwigowych będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych, takich jak:

  • dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym,
  • dźwigów budowlanych i towarowych małych,
  • urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
  • schodów i chodników ruchomych.

Technicy urządzeń dźwigowych mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z montażem urządzeń dźwigowych oraz utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania urządzeń dźwigowych.

Klasyfikacje w zawodzie Technik urządzeń dźwigowych:

  • 08 Montaż urządzeń dźwigowych.
  • 09 Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych.

Firmy współpracujące ze szkołą w zakresie kształcenia w zawodzie TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH:

  • ELWIND Bydgoszcz
  • POBUD Bydgoszcz
  • TRYB-DŹWIG Bydgoszcz
  • PANDA Bydgoszcz.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów objęło patronatem szkoły, które prowadzą nauczanie w zawodzie TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH.
Stowarzyszenie jest również wsparciem dla absolwentów poszukujących ciekawej i dobrej pracy w branży dźwigowej.

Linki do stron będących własnością Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów:

https://www.kochamwindy.pl/

https://www.stowdzwig.pl/edukacja