27 stycznia grupa członków Samorządu Uczniowskiego i redakcji gazetki w składzie: Weronika Fatz, Joanna Tarasińska, Aleksandra Jahnke, Klaudia Długi oraz Robert Wolak, wzięła udział w konferencji p.t. „Czy media są wiarygodne”, zorganizowanej przez Międzygimnazjalny Sejmik Uczniowski, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim.

Uczestnicy wysłuchali referatu na temat mediów, obejrzeli inscenizację przygotowaną w ramach projektu edukacyjnego, a na koniec zadawali pytania dziennikarzom z telewizji oraz prasy.