• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

 

Drzwi otwarte 20 kwietnia 2024 r.
9.00-13.00
Bydgoszcz ul. Stawowa 41

 

plakat A4 promocja 20231

Terminy naboru do TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNEGO nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy

i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA nr 2 ELEKTRYCZNEJ

w Zespole Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy

 zostały ustalone przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

w Zarządzeniu nr 9/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.

 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych

dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do pięcioletniego technikum

i branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 maja 2023 r. (poniedziałek)

do 16 czerwca 2023 r.
(piątek) do 15.00

 

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

Badania wykonasz po uprzedniej rejestracji: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy ( tel. 52 3419404 lub 52 34194700).

od 15 maja 2023 r.

do 19 lipca 2023 r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia SP oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 8 kl.

od 27 czerwca 2023 r.(wtorek)

do 11 lipca 2023 r. (wtorek)

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych                          w oświadczeniach, w tym dokonywanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

oo 12 lipca 2023 r. (środa)

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18 lipca 2023 r. (wtorek) do 12.00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia SP i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 21 lipca 2023 r. (piątek) do15.00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.

 

Utworzenie konta Kandydata na stronie:

https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat

WAŻNE: Wybrane przez kandydata szkoły i kierunki muszą być ułożone na liście w takiej kolejności, w jakiej Kandydat chciałby zostać przyjęty.

24 lipca 2023 r.  godz.12.00 (poniedziałek)


 images

 

 

670 latbyd

el12