Zespół Szkół nr 12 w Bydgoszczy
przyłącza się do nowej inicjatywy Komisji Europejskiej – 
Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych,
która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego.

skillsweek

 Film promujący Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

HARMONOGRAM

Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych – Odkryj Swój Talent 
w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy

 

Zespół Szkół nr 12 w Bydgoszczy, w skład którego wchodzą:

Gimnazjum nr 35 i Technikum Elektryczno-Energetyczne,

pragnie przyłączyć się do nowej inicjatywy Komisji Europejskiej – Europejskiego

Tygodnia Umiejętności Zawodowych,

która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego.

Data przedsięwzięcia Rodzaj przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia
05. 12. 2016 r. Apel Inauguracyjny Otwarcie Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych – przedstawienie uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół nr 12 celu podjętych przedsięwzięć, zachęcenie do aktywnego udziału.
06. 12. 2016 r. Dzień Kariery 
w Gimnazjum nr 35 

1. Lekcje otwarte przygotowane przez nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, prezentacja pracowni zawodowych i typów zawodów, w których kształci Technikum Elektryczno-Energetyczne: technik elektryk, technik energetyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych (planowane wdrożenie kształcenia w tym zawodzie od 01. 09. 2017 r.). 

2. Poznaj siebie i swoje umiejętności – kącik doradztwa 
edukacyjno-zawodowego – uczniowie wezmą udział w quizach
i ankietach badających ich umiejętności i predyspozycje zawodowe.

07. 12. 2016 r. Bydgoska konferencja Utalentowany Uczeń – Wykwalifikowany Pracownik –
Sukces Przedsiębiorcy

Konferencja skierowana do pracodawców z branży elektrycznej, energetycznej, chłodniczej i klimatyzacyjnej oraz uczniów gimnazjów i doradców zawodowych, a także przedstawicieli szkół kształcących w zawodach. Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz szkół.

W programie:

- krótkie prezentacje przedstawicieli władz regionalnych
i oświatowych oraz miejscowych pracodawców
branży elektrycznej, energetycznej, chłodniczej i klimatyzacyjnej oraz urządzeń dźwigowych,

- krótka prezentacja z realizacji praktyki zagranicznej
i rozdanie certyfikatów najlepszym uczestnikom projektu
PO WER – Zaprogramuj swoją przyszłość realizowanego
w ramach projektu
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 12.

- wręczenie uczniom technikum legitymacji członkowskich SEP.

08. 12. 2016 r. Lekcji otwarta
z automatyki

Zajęcia skierowane do uczniów klas III Technikum Elektryczno-Energetycznego w ramach upowszechniania rezultatów projektu PO WER. Prezentacja osiągnięć uczestników praktyki zagranicznej oraz podsumowanie projektu staży zagranicznych Zaprogramuj swoją przyszłość w Zespole Szkół nr 12.

09. 12. 2016 r. Konkurs miejski
Poczet 
Wielkich Elektryków – inż. Stefan Ciszewski
Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Bydgoszczy. Celem przedsięwzięcia jest promowanie kształcenia zawodowego.

 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!