Adrianna Walczak z klasy 2L zajęła II miejsce w miejskim konkursie „Rola i znaczenie prezydentów II Rzeczypospolitej”. Jest to niewątpliwie duży sukces Ady, a także jej opiekunki, p. Anity Góreckiej. Na zorganizowanej w Urzędzie Miasta uroczystości nagrody wręczał prezydent Rafał Bruski.

ada_walczak