29 marca, jak co roku, odbył się konkurs krasomówczy przygotowany przez panie: Mirosławę Swiniarską i Magdalenę Mikołajczak. Jury było pod wrażeniem wygłaszanych przez uczestników tekstów. Po długich obradach przyznano następujące nagrody: I miejsce zajęła Aleksandra Tokarska z kl. 1a, drugie – Dominik Mały z kl. 3c, a trzecie – Krzysztof Pigoń z kl. 1Ta. Wyróżnienia otrzymali: Mikołaj Dalecki z kl. 1Ta, Szymon Bartylak i Jakub Kudzin, obaj z kl. 2e.

Zobacz zdjęcia!