Po zaciętej dwumiesięcznej rywalizacji wszystkich klas w szkole drużyna klasy 3b w składzie: Maciej Śmigielski, Łukasz Buła, Patryk Mikołajczyk, Patryk Jarocha, Szymon Krajewski, Michał Pączek, Krystian Kęsa, Kacper Makowski zdobyła tytuł Mistrza Zespołu Szkół Elektrycznych w Koszykówce.
Wice Mistrzem została reprezentacja klasy 1bc w składzie: Michał Kozłowski, Kacper Grzeszczyk, Szymon Witek, Patryk Kowalewski, Bartek Lech, Wiktor Brywczyński, Ignacy Straszewski, Jakub Kluza.
Rywalizacja międzyklasowa zintegrowała uczniów, przebiegała w sportowej atmosferze  i zgodnie z zasadami fair play.
Serdecznie gratulujemy!

koszyk 02

koszyk 01