Harmonogram egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół Elektrycznych w roku szkolnym 2021-22

w dniu 25 sierpnia 2022 roku

 

Przedmiot

Godzina

sala

Matematyka

8.00

10 i 14

Język polski

9.00

18

Język niemiecki

10.00

19

Wychowanie fizyczne

10.00

Sala gimnastyczna

Pracownia elektrotechniki i elektroniki

10.00

2

Podstawy elektrotechniki

10.00

2

Pracownia elektrotechniki i energetyki

10.00

2

Instalacje elektryczne

12.00

3

Pracownia rysunku technicznego

12.00

3

Pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych

14.00

5

Maszyny i urządzenia elektryczne

14.00

5

Pracownia pomiarów elektrycznych i nieelektrycznych instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

10.00

3a

Pracownia montażu, eksploatacji instalacji i urządzeń chłodniczych

10.00

3a

Technologia instalacji i urządzeń chłodniczych

10.00

3a

Termodynamika w chłodnictwie

10.00

3a