19. 01. 2021 r. o godz. 17.00 odbędą się ZEBRANIA Z RODZICAMI PODSUMOWUJĄCE I SEMESTR.

Spotkania odbędą się na platformie Microsoft Teams poprzez konta uczniów.

ZAPRASZAMY!