SPOTKANIA Z RODZICAMI

21.01. 2020 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Elektrycznych

odbędą się zebrania informacyjne dla Rodziców uczniów:

Technikum Elektryczno-Energetycznego nr 2 im. Jana III Sobieskiego,

Szkoły Branżowej I stopnia nr 2 Elektrycznej.

 

ZAPRASZAMY!

Przydział sal na spotkania z wychowawcami poniżej.

Przydział sal na spotkania z Rodzicami
21. 01. 2020 r., godz. 17.00

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1Ta

Barbara Wentowska

13

1Tb

Ewelina Lewicka

9

1a

Katarzyna Majewska (MA)

18

1b

Beata Makowiecka

16

1c

Marta Wierzbicka

20

1Ba

Katarzyna Majewska (KM)

Zebranie odbędzie się
w innym terminie.

2Ta

Ewa Umińska

14

2Tb+c

Joanna Kin

19

3Ta

Krzysztof Siłakowski

21

3Tb

Anna Drażdżewska-Nasiadek

17

3Tc

Monika Kaczmarek

10

4Ta

Hanna Woźniak

biblioteka

4Tc

Katarzyna Majewska (MA) w zastępstwie

18

Zebranie odbędzie się
o godz. 16.30.