UWAGA!!!

Wyniki egzaminów w kwalifikacjach zawodowych będą dostępne w systemie SIOEPKZ w dniu 31 sierpnia 2021 r. Każdy uczeń, który przystępował do egzaminu otrzymał z systemu login i hasło dostępowe, które przy pierwszym logowaniu należało zmienić. System wymaga zmiany hasła w odstępach czasowych.