ORGANIZACJA WEJŚCIA NA EGZAMIN MATURALNY W SESJI POPRAWKOWEJ

24. 08. 2021 r. o godz. 9.00 rozpoczyną się egzaminy maturalne w sesji poprawkowej.

PROSIMY, ABY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH I KOMUNIKATÓW
ORAZ POLECEŃ CZŁONKÓW SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO!

  1. Egzaminy odbędą się w ścisłym reżimie sanitarnym.
  2. Zapraszamy wszystkich zdających egzaminy maturalne w sesji poprawkowej o godz. 8.25 na dziedziniec szkolny przy sali gimnastycznej (prosimy o zachowywanie dystansu).
  3. Egzaminy maturalne absolwenci będą zdawać w sali nr 9.
  4. O godz. 8.30 maturzyści zostaną wpuszczani do szkoły i sali nr 9. Na drzwiach będą wisiały listy zdających.
  5. Proszę ustawiać się przed wejściem do szkoły z zachowaniem dystansu w maseczkach. Maturzysta zobowiązany będzie do zdezynfekowania rąk. Każdy zdający będzie poddany pomiarowi temperatury.
  6. MATURZYŚCI SĄ ZOBOWIĄZANI DO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA Wytycznych dla zdających egzaminy zewnętrzne w 2021 r., które ukazały się na stronie internetowej szkoły, a tegorocznym absolwentom zostały też wysłane przez e-dziennik.