W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W DNIACH 12-16. 04. 2021 R. WSZYSTKIE KLASY KONTYNUUJĄ NAUCZANIE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW W TRYBIE ZDALNYM.

PRAKTYKI ZAWODOWE U PRACODAWCÓW DLA KLAS: 2Ta i 2Tbc NIE ODBĘDĄ SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE: 12-30. 04. 2021 R. O NOWYM TERMINIE BĘDZIEMY NA BIEŻĄCO INFORMOWAĆ. UCZNIOWIE REALIZUJĄ ZAJĘCIA WG PLANU LEKCJI, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ W E-DZIENNIKU.