• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Opis Bibliograficzny

Opis bibliograficzny - uporządkowany zbiór najważniejszych danych dotyczących opisywanego dokumentu.
Bibliografia załącznikowa-to wykaz dokumentów wykorzystywanych przez autora piszącego swoją pracę. Powinna być zamieszczona za tekstem głównym.

Przykładowe opisy bibliograficzne:


1.książka:
Moczarski Kazimierz:Rozmowy z katem.Wyd.14.Warszawa:PWN 2001.ISBN 83-01-11069-4
2. Artykuł w czasopiśmie:
Cieśliński Piotr:Ostatni lot Columbii. „Wiedza i Życie”2003 nr 3 s.12-17
3. Rozdział z pracy zbiorowej:
Olejniczak Józef:Życie Czesława Miłosza.W:Literatura polska 1990-2000.T.1. Red. Tomasz Cieślak.Kraków:Zielona Sowa 2002.ISBN 83-7220-577-9 s.61-67
4. Praca zbiorowa:
Rozwój emocjonalny uczniów. Red. HenrykMróz.Kraków: ,,Impuls”2000.
ISBN 83-7220-678-9
5. Jeden tom dzieła wielotomowego pracy zbiorowej:
Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T.1:A-M.Warszawa: WSiP 1986. ISBN 83-7220-577-9
6. Fragment rozdziału książki, wiersz lub opowiadanie ze zbioru jednego autora:
Lipska Ewa:Ja.Warszawa:PWN 2004.ISBN 83-7220-688-9. A jednak miłość s.41
7. Opis wiersza z antologii wielu autorów(podobnie jak opis rozdziału z pracy zbiorowej):
Fronczak Zbigniew:Jeż. W:Na najwyższą zieloność. Antologia poezji ekologicznej.Warszawa:WSiP 2002.ISBN 83-7220-677-9 s.9
8. Recenzje:
Hrobol Bohumił:Autoteczka.Rec.
Majewski Piotr:Dzieci nazistów.,,Mówią Wieki” 2005 nr 2 s.59
9. Ilustracje,obrazy,fotografie:
Matejko Jan:Stańczyk[il.].,,Wielcy Malarze”2002 nr 27 s.8-9
10. Kaseta VHS
Dziewiąte wrota.Reż.Roman Polański.Wersja polska 1999.Kaseta VHS
11. Płyta CD
Wielki multimedialny atlas świata[CD-ROM].Wersja 2003. Warszawa:PWN 2003. ISBN 83-01-13885-8
12. strona www
Kowalski Jan:Życie gadów[dostęp 23 stycznia 2007].Dostępny w World Wide Web –www.gady.pl
13. wywiad:
Kuczak Wojciech:Jestem pokrzywdzony.Rozmowę przeprowadziłą Barbara Pietkiewicz.,,Polityka”2004 nr 3 s.58-59

*Opisy bibliograficzne powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej!

 images

 

 

el12

670 latbyd